Genel Kurul Programı

  1. Açliş ve yoklama
  2. Başkanlık divanının seçimi
  3. Saygı duruşu , İstiklal marşının okunması
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetim kurulu raporunun okunması müzakeresi ve ibrası
  5. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
  6. Tahmini bütçenin okunup görüşülerek onaylanması
  7. Yönetim Kurulu ile denetim kurulunun asil ve yedek üye seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış
CATALZEYTIN

FATIH